Команда, работавшая над фильмом

Сценарий диакон Ненад Илић
  Владимир Петровић
   

                              Совет  архимандрит Методије, игуман манастира Хиландара
  др Срђан Пириватрић, истраживач-сарадник у Византолошком институту САНУ
  др Александра Павићевић, виши научни сарадник у Етнографском институту САНУ
  др Милан Радујко, научни сарадник у Институту за историју уметности Филозофског факултета у Београду
  мр Виктор Савић, истраживач-сарадник у Институту за српски језик САНУ
  проф. др Мирко Ковачевић, главни архитекта обнове Хиландара