Film Crew

 

 

                 Movie Counsel

Arhimandrit Metodije, Hilandar

 

Episkop niški Jovan, Niš

 

Hadži-Aleksandar Ječmenica, Prague

 

Dušan Jović, Berlin

 

Ljiljana Mitrovski, Berlin

 

O.Nemаnjа Mrđenović, Sidney

 

Mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije, Cetinje

 

Dobrivoje Mitrovski, Berlin

 

Koviljka Nikolić, Berlin

 

O. Milenko Sekulić, Kozjak

 

Petar Božović, Beograd

 

Bora Djordjević, Beograd

 

Vlade Divac, Beograd

 

Vladimir Radmanović, Beograd

 

prof.dr Mirko Kovačević, Beograd

 

Dušan Savić, Beograd

 

Marina Rajević-Savić, Beograd

 

 

                    Screenwriters

deacon Nenad Ilić

 

Vladimir Petrović

 

 

                                 Advisers       

arhimandrit Metodije, iguman manastira Hilandara

 

dr Srđan Pirivatrić, istraživač-saradnik u Vizantološkom institutu SANU

 

dr Aleksandra Pavićević, viši naučni saradnik u Etnografskom institutu SANU

 

dr Milan Radujko, naučni saradnik u Institutu za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu

 

mr Viktor Savić, istraživač-saradnik u Institutu za srpski jezik SANU

 

prof. dr Mirko Kovačević, glavni arhitekta obnove Hilandara

 

 

Additional information